Lumoudu järvellä ja Pikkusaaressa

Kovesjärvi

Kovesjärvi hiekkarantoineen on pinta-alaltaan 225 hehtaaria ja sijaitsee 148,5 metriä merenpinnan yläpuolella. Rantaviivaa on runsaat yhdeksän kilometriä ja saaria viisi: Kotosaari, Marjasaari, Pikkusaari, Pässisaari sekä Selkäsaari. Järvi on suhteellisen matala, johon osaltaan on vaikuttanut se, että järven vedenpintaa on laskettu 1930-luvun alussa kuten monien muidenkin suomalaisten järvien vedenpintaa. Kovesjärvi on säilynyt muutoin luonnontilaisena. Siihen laskee ainoastaan yksi isompi puro Ahvenlammesta. Rannat ovat pääosin havumetsää, ainoastaan etelärannalla on pieniä peltoalueita. Vedet purkautuvat Kovesjokea pitkin länteen kohti Pohjanlahtea. Kovesjärvi on Häädetkeitaan Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Pirttiluoma ja Kovesjoki ovat lailla suojattuja Natura-alueeseen kuuluvia erityisiä pienvesiä.

Selvitysten mukaan Kovesjärven tilaa voi verrata kuormittamattoman vertailujärven tilaan. Vesi on humuspitoisuudesta huolimatta kirkasta ja vähäravinteisuutta kuvaa myös rantojen niukka kasvillisuus. Rantakasvillisuudessa on runsaasti karuissa vesissä viihtyvää nuotta-, lahna- ja äimäruohoa sekä rantaleinikkiä. Järvellä pesivät mm. kuikka, tuhkakoskelo, kalatiira, rantasipi ja kalalokki. Järvellä voit myös ihailla Suomen kansallislintua joutsenta.

Pikkusaari

Pikkusaaresta löydät perinteisen laavun tulisijoineen, jossa voi paistaa makkaraa, valmistaa ruokaa sekä keittää nokipannukahvit. Laavulla mahtuu yöpymään neljä henkilöä. Saaresta löytyy myös Tentsilen uniikki kahden hengen puuteltta, jossa voi yöpyä erillistä korvausta vastaan.

SyVilla

Syväniementie (Syväniemen metsätie) 119-47
39700 Parkano

Yhteystiedot


Tuulia Syvänen
tuulia@honestyeurope.com
+358 44 287 5400
#LH-Geopark
#Parkano
#Lomamökki
#Vuokramökki
#Luontoretket
#Majoitus
#Rantasauna
#Savusauna

Geopark
Visit Parkano